Spine

Thomas Pape havde brug for reklamebilleder til markedsføring og profilering af sig selv, i forskellige uddannelsessituationer. Billederne skulle bruges til pressen, sin hjemmeside og fremadrettet behov. Jeg blev kaldt ind til en møde omkring Thomas’ behov og ønsker, hvor jeg gav nogle ideer på løsningen og åbnede Thomas’ øjne for brugbarheden i billedetyperne. – Og …

Holme Søndergård

Klubben Holme Søndergård, der hører under Aarhus Kommune, skulle have nyt præsentationsmateriale. Dels til brochurer til forældre, men også til fremsendelse til journalister m.m. Eva havde set eksempler på mit reklamefotografi, og kaldte mig ind til et opklarende møde. Her blev jeg sat ind i kravet og opgavens karakter. Fotograferingen foregik med hjælp fra brugerne …