Holme Søndergård

Klubben Holme Søndergård, der hører under Aarhus Kommune, skulle have nyt præsentationsmateriale. Dels til brochurer til forældre, men også til fremsendelse til journalister m.m. Eva havde set eksempler på mit reklamefotografi, og kaldte mig ind til et opklarende møde. Her blev jeg sat ind i kravet og opgavens karakter. Fotograferingen foregik med hjælp fra brugerne …