Slider_hertz

Hertz

Hertz Danmark tog kontakt til mig efter, de havde set eksempler af mit reklamefotografi, og de ønskede en lignende, men mere selvstændig løsning. På et møde afdækkede vi deres behov og derudfra gav jeg et tilbud. Opgaven lød på fotografering i 4 butikker. Prisen var rigtig, og de tog imod tilbudet. Det fotograferede materiale er …

Spine_5

Spine

Thomas Pape havde brug for reklamebilleder til markedsføring og profilering af sig selv, i forskellige uddannelsessituationer. Billederne skulle bruges til pressen, sin hjemmeside og fremadrettet behov. Jeg blev kaldt ind til en møde omkring Thomas’ behov og ønsker, hvor jeg gav nogle ideer på løsningen og åbnede Thomas’ øjne for brugbarheden i billedetyperne. – Og …

HS_6,2

Holme Søndergård

Klubben Holme Søndergård, der hører under Aarhus Kommune, skulle have nyt præsentationsmateriale. Dels til brochurer til forældre, men også til fremsendelse til journalister m.m. Eva havde set eksempler på mit reklamefotografi, og kaldte mig ind til et opklarende møde. Her blev jeg sat ind i kravet og opgavens karakter. Fotograferingen foregik med hjælp fra brugerne …